Svar till "Petit"

Det dristas meddelas att en anemisk statskupp för några år sedan förevor i Mosebacke Monarki, varvid såväl kung Sune I som drottning Gretchen förvisades till grannlandet Sverige. "Hellre det än schavotten", som det gamla ordspråket lyder.

Vid ovan nämnda kupp axlade revolutionsrådets ordförande, ordf. Fidel Pärlemo, statsrodret, och bildade därvid Folkrepubliken Mosebacke. Emellertid har ordf. Fidel Pärlemo kommit upp sig lite i åren, varför han, vid sistlidna möte i folkrepublikens Duma, av ålders- och hälsoskäl, enhälligt utsåg sin yngre bror, Raul Pärlemo, till sin ständige efterträdare.

Från grannlandet Sveriges meddelas, i en lågmäld ukas, att f.d. kung Sune har återvänt till sitt fordom- tima gebit som järnhandelsbiträde. - Jag är nöjd med min lott. Ett järn ibland är inte fy skam, säger Sune i en kommentar.

Tobaksrökning ofarligt!

Folkrepubliken Mosebackes Hälso-Institut, FMHI, har nyligen publicerat rykande färska forsknings- rön från tobaksfronten. De är från en långtgående studie av tobaksrökningens inverkan på samtliga folkrepublikens inneboende konsumenter av gasifierad tobak. Studien visar att det är alldeles riskfritt att inta densamma.

 

- Vi blev alldeles förbluffade eftersom vi hade förväntat oss andra resultat, säger docent Philip Morris, gästforskare från The Royal Institute of Tobacco Industries, RITI, i Birmingham (i England alltså, inte i Alabama, USA).

 

Han får medhåll av likaledes docenter Paul Mall och John Silver från detsamma institut. - Det visar sig att en cigarett enbart innehåller vegetariska produkter. Desslikes är den fiberrik, utan salt och med lågt GI-värde, säger Paul Mall och John Silver unisont.

 

I en parallell studie, utförd av den irländske professorn Nicholas ”Nick” O’Teen, vid The University of Shamrock, framgår det att tobaksrökare får mer motion än andra. – Efter några månaders fältstudier stod det klart att den del av pub-populationen som röker oftare var i rörelse. De satt inte bara där och jäste, utan gav sig tid efter annan ut i naturen [trottoaren, övers. anm.], där de, oavsett väderlek, sam- lades i små stim för att insupa de friska avgaserna från trafiken. De rörde sig alltså mer än de övriga i kontrollgruppen, vilket ju är bra för hälsan, framhåller professor O’Teen.

 

Folkrepubliken Mosebackes Duma, med ordf. Raul Pärlemo i spetsen, låter, i en relativt lågmäld ukas, meddela, att den förhåller sig milt skeptisk till rönen.


Kort nytt hår!

- Kort nytt hår! utbrast Folkrepubliken Mosebackes ständige ordf. Raul Pärlemo, när han på 2010 års första dag nyklippt steg ut från Monsieur Gays hårsalong på Svartensgatan.

I närområdet förhandenvarande mosebasker, rastandes sina hundar och barn, var måttligt imponerade av detta opåkallade politiska utspel från regimens främste företrädare.


RSS 2.0