Minister nekas RUT-avdrag

Folkrepubliken Mosebackes reproduktionsminister, Sven-Erik Littograf, har av Mosebacke Skatteverks Avdragsdetalj, MOSKVA, nekats det RUT-avdrag han yrkat på att få göra.

I en relativt lågmäld proklamation skriver MOSKVA att "det visserligen är frågan om en hushållsnära tjänst, utförd av en professionell kvinna, men att densamma tjänst var lite väl nära och enbart riktad till en med lem i hushållet". Verkets detalj avstyrker därför ministerns avdrag.

Det flagranta försöket att tillura sig avdraget har väckt såväl ont blod som tvivel om Littografs vandel bland "verklighetens mosebasker". Emellertid ger lite rotande i Mosebacke Skolverks, MOSKOLs, arkiv vid handen, att nämnde minister hade A i sedesavgångsbetyg.

Littograf själv slår ifrån sig alla anklagelser om fusk och säger: - Jag kommer inte att avgå, eftersom avgången redan har skett.

Misslyckad pengabränning i Mosebacke

Mosebacke-Initiativet Likaberättigade Feminister (MILF) gjorde häromdagen ett provokativt utspel i folkrepublikens pågående valrörelse; man skulle bränna 100.000 Mosebaskiska Euro (MEU) för att protestera mot...ja, nånting.

Emellertid misslyckades bränningen eftersom elden inte riktigt ville ta sig i pengahögen på Mosebacke Torg. - Och då hade vi ändå hällt på ganska rikligt med tändvätska på mynten, säger Gudrun, talesperson för MILF.

J Edgar Jansson, direktor för MBI (Mosebacke Bureau of Investigation), säger i en kommentar att det inte är olagligt att bränna stålar, men att man nog hellre bör göra det på sådana verksamheter som gene-rerar skatteintäkter.

Fogerty yngre än jag, säger ökänd Mosebask

Den i Folkrepubliken Mosebacke ökände nikotinnyttjaren Blosso på Svartensgatan har nu återvänt från sin kortsemester (nästan 6 timmar) i grannlandet Sverige. Visum beviljades på fredagsförmiddagen den 2 juli och resan inleddes med ett besök å Folkungagatan 102, varefter chartern fortsatte mot Djurgården via färjeläget vid Räntmästartrappan.

Kommen till Allmänna Gränd äntrades därstädesvarande Gröna Lund, varest en för tillfället inrest amerikan ärnade underhålla massorna. Blosso placerade sig nästan mitt för scenen, blott några få tio-tal meter från densamma, och stod kvar från 19:00 till 21:20 då nikotinbristen och smärtan i benen tvingade honom därifrån. Konserten började 20:00.

Den inreste John Fogerty är kronologiskt äldre än Blosso, men därav kunde intet förmärkas. Fogerty hoppade omkring och spelade rock och tjoade som vore han en ungdom. Blosso, å sin sida, bara stod där.

Hemkommen till Folkrepubliken Mosebacke anfäktades Blosso genast av den samlade lokala skvaller-pressen. - Hur var det? Hur var det? undrade den. - Jo, det var så trångt att jag riskerar ett faderskaps-mål med kvinnan som stod framför mig, svarade en lätt generad Blosso. Därefter tillade han: - Det är tydligt att Fogerty är yngre än jag, med tanke på hur han hoppade omkring och gav järnet. Snacka om rockmusik! Jag kommer att vara lomhörd hela helgen.

RSS 2.0