Wikileaks senaste utlösning berör också Folkrepubliken Mosebacke!

Härom dagen släppte Wikileaks ett antal hemliga dokument från USA:s utrikesdepartement. Somliga av dessa dokument berör också Folkrepubliken Mosebacke på ett för Folkrepubliken ofint sätt.

Bland annat skriver den amerikanske ambassadören i Mosebacke, Abe Eisenhower, att "You gotta watch that dude, he likes kids!" Detta med anledning av ordf. Raul Pärlemos senaste valkampanj, då han klappade en liten tös på kinden sedan hon överlämnat en blomma och sagt "Jag hoppas att fajbjoj vinnej valet!"

Också f.d. ordf. Fidel Pärlemo får sig en släng av ambassadörssleven, emedan mr. Eisenhower skriver hem om hur den amerikanska ambassadpersonalen noterat hur f.d. ordf. Fidel, i trakterna kring Höga Stigen, har setts tassa omkring och smygröka cigaretter istället för de sedvanliga chokladöverdragna skumcigarrerna med banansmak. "Keep an eye on that guy. He smokes things he shouldn't be smoking" skriver ambassadören i en PM.

J Edgar Jansson, chef för MBI (Mosebacke Bureau of Investigation) kontrar dock, och säger i ett relativt lågmält uttalande att "Vi har full koll på mr. Eisenhower och vet mycket väl att han i skydd av nattmörkret ibland smyger ned till ICA Mosebacke på den svenska sidan av gränsen och handlar. Och detta utan tillbörligt visum från vare sig Folkrepublikens eller den Svenska gränskontrollens stationer. Vill han jäklas med oss, så kan både vi och svenskarna jäklas tillbaka! Och vi får väl se om den diplomatiska immuniteten skyddar honom mot den stundande influensan".


Raul Pärlemo avgår inte!

Från grannlandet Sverige meddelas att en av de därvarande partiledarna, Mona Sahlin, avgår från sin post och således framdeles kan tituleras f.d. partiledare. Orsaken anges, enl. svensk press, vara det misslyckade resultatet i sistlidna val till den svenska Riksdagen (motsv. den mosebaskiska Duman, övers. anm.). Avgången sägs ha lett till en kris inom Sahlins parti, de s.k. Socialdemokraterna.

Också i Folkrepubliken Mosebacke har ett parti hamnat i kris. Det handlar om ett parti Fia-med-knuff som härom dagen avspelades mellan ordf. Raul Pärlemo och densammes bror, f.d. ordf. Fidel Pärlemo. Den ständiga syskonrivaliteten bröderna emellan kulminerade då ordf. Raul anklagade f.d. ordf. Fidel för att ha flyttat sin "plupp" otillbörliga steg utöver vad tärnigsslaget medgav.

Trätan eskalerade och ofina tillmälen haglade: - Du spelar ju som en jädra svensk! utbrast ordf. Raul vid något tillfälle. - Ha, ska du säga! Jag såg nog att du smög ned till 7-Eleven vid Götgatan i Sverige och köpte polkagriskarameller, din förrädare! Avgå! genmälte f.d. ordf. Fidel.

J Edgar Jansson, chef för MBI (Mosebacke Bureau of Investigation), har dock undersökt saken och lugnar i en relativt lågmäld ukas de mosebaskiska massorna med orden "Äsch! Det var bara lite små-gruff bröderna emellan. Ordf. Raul Pärlemo kommer inte att avgå."

På måndagen eklaterade därför en kollektiv suck av lättnad å Mosebacke Torg.

RSS 2.0