FOLKREPUBLIKEN MOSEBACKE SATSAR PÅ NATURGAS

Efter en lika stor som turbulent omröstning i Folkrepubliken Mosebackes duma, kom man till slut överens om att satsa på naturgas framför andra energikällor. Naturgasen, främst i form av metan, är lätt att framställa på naturlig väg och mycket miljövänlig. Inga kraftverk behövs, inga vindmöllor, utan det räcker med att det mosebaskiska folket lägger om sina matvanor en smula.

- Vi vill gärna dra några ärtor till miljöstacken och kommer därför att reducera priset på torsdagens ärtsoppa, säger Heinrich Hilmer, innehavare av Hilmers Konditori (son till f.d. innehavaren av detsamma konditori).

Metangasen produceras genom naturliga processer och behöver inga artificiella tillsatser på konstlad väg, till exempel i form av uran eller fossila bränslen. Den enda nackdelen kan tänkas vara ofina ljudligheter i offentliga sammanhang.

- Vi överväger att subventionera inköpen av blomkål och gul lök för att utöka källorna. Men bara om de äts råa, säger ordf. Raul Pärlemo i en medelsvår ukas.

Det enda problemet med beslutet är hur man skall ta tillvara den producerade naturgasen. Ity det handlar om spontana duttar här och där, måste en metod att samla in desamma framarbetas. - Måhända måste vi konsultera någon begåvad byxskräddare som kan designa lämpliga behållare, säger Jette Fiis, dansk forskare vid MIT (Mosebacke Institute of Technology).


RSS 2.0