Stölden i Auschwitz

De stinkande lumpna råttor som stal "Arbeit macht frei"-skylten från ingången till Auschwitz bör bestraffas hårt. Eftersom de uppenbarligen har ett stort folkförakt i bakhuvudet, bör de bemötas och behandlas på samma sätt som de anser att "mindervärdiga" ska behandlas.

De är nämligen själva "mindervärdiga". Sådant där nazistiskt avskum ska väck direkt; det finns ingen plats för dem i ett vanligt samhälle. Up against the wall, motherfuckers!

Vi i "verklighetens folk", numera så omhuldat av den politiska överklassen, kommer inte att tolerera den sortens övergrepp i fortsättningen. Den där sortens sketna existenser borde det vara skottpengar på tycker jag, trots att jag suttit i finkan tre gånger för att inte ha velat lära mig ha ihjäl andra.

Att skända en historisk påminnelse som den i Auschwitz är inte bara motbjudande, utan också oförlåtligt. Det visar på att förövarna är en samling historielösa, ryggradslösa, obildade, okunniga, undermåliga vidriga råttor, som det inte finns någon större anledning att ha kvar i samhället.

Hade jag själv tänkt på samma sätt som de gör, så hade jag krävt att de skulle skjutas!

Dubbdäck dissas delvis

Det meddelas från grannlandet Sveriges huvudstad, Stockholm, att man å därvarande Södermalm beslutat förbjuda dubbdäck å därstädes likaledes varande Hornsgatan. Orsaken är att dubbarna sliter upp mikroskopiska partiklar från asfalten, vilka sedan lägger sig som en veritabel körbana i förbi- passerandes lungor.

Som av en märklig slump har ett likartat förbud nyligen införts i Folkrepubliken Mosebacke. Det gäller den del av Svartensgatan som går från Fiskargatan ned till hörnet av Östgötagatan och Mose- backe Torg.

Höga vederbörande i folkrepublikens Duma har beslutat att denna del av Svartensgatan inte får befaras hur som helst av fordon med bedubbade däck.

På jämna datum får sträckan befaras med dubbdäck i öst-västlig riktning, men bara med dubbar på höger framhjul och vänster bakdito. På udda datum tillåts dubbdäck i motsatt riktning, men då endast på vänster framhjul och höger bakdito.

- Det är vår insats för att undvika onödiga asfaltspartiklar i luften, säger ordf. Raul Pärlemo i en lika diskret som lågmäld ukas.

Tilläggas bör att nämnda sträcka sedan något år tillbaka är belagd med gatsten och således saknar all form av asfalt.

RSS 2.0