Mosebacke bilindustri subventioneras

Folkrepubliken Mosebackes store ordförande, Raul Pärlemo, har, i likhet med regimen i grannlandet Sverige, beslutat att substantiellt subventionera härvarande bilindustri. Hädanefter kommer ordförande Pärlemo att konsekvent köpa sin lunch-Quattro Stagioni hos "Nisses mek & pizza" på Svartensgatan. Ordf. Pärlemo, som efter inspektion konstaterat att Nisse vet skillnaden mellan olivolja och motordito, uppmuntrar samtliga mosebasker att följa hans exempel.


RSS 2.0