Arbetslösheten borta!

Arbetslösheten i Folkrepubliken Mosebacke har nått rekordlåga siffror, närmare bestämt noll, meddelas det från härvarande arbetsmarknadsdepartement. - Det finns alltså inte längre några arbetslösa i vårt land, säger en påtagligt rörd ordförande Fidel Pärlemo.

Denna otroliga siffra nåddes sedan man, under högtidliga former, i förmiddags utvisade den siste arbetslöse till grannlandet Sverige. Ordförande Pärlemo höll ett gripande tal, skakade länge och väl hand med den arbetslöse, kysste honom på kinderna och överlämnade en blomsterkvast, varefter utvisningen verkställdes.

- Äntligen fritt! utropade MosebackeDemokraternas taltratt, Sven-Erik Goebbels, sedan han fått veta att den utvisade var av svensk härkomst och dessutom saknade giltigt turistvisum. Mosebacke Dramatiska Blåsorkester blev därvid förtretad, vände sig som en man, och någon enstaka kvinna, mot hr. Goebbels och klämde i med "I'll be glad when you're dead, you rascal you".

Tröst

Det finns dom som söker tröst vid kvinnors runda bröst. Andra köper alkohol och testar vad dom tål. Åter andra, slåss med varandra. Sådär skulle man kunna hålla på, utan att någon sanning nå.

Idag var jag en duktig människa. Jag gick till Skattemyndigheten och frågade hur mycket jag var skyldig för min andel av villan vi sålde förra året.

Till min stora förvåning visade det sig vara bara 82.000 spänn, istället för de 135.000 som jag hade räknat mig fram till. Men så är jag ju inte heller ett mattesnille. Summan betaltes omedelbart in.

Icke desto mindre är ju 82.000 inte kattskit, det är en utgift som känns, så någon liten tröst var av nöden.

Alltså köpte jag lite vittjut, sex ostron och en hummer som plåster på såren. Så ikväll har jag låtit de kromatiska skaldjuren hugsvala mig.

RSS 2.0