Ledarbyte i Folkrepubliken Mosebacke!

Meddelas från partikongressen å pizzerian i hörnet av Svartensgatan och Mosebacke Torg, att ordförande Fidel Pärlemo beslutat att, med ålderns rätt, träda tillbaka till förmån för yngre förmågor.

Alla fyra i partiledartrojkan hade mangrant mött upp för att åhöra hittillsvarande ordf. Fidel Pärlemos tal och enhälliga val av efterträdare. Eftersom ordf. Pärlemo var överens redan innan kongressen, var röstsammanräkningen snabbt överstökad. Det hör förstås till saken att ordf. Pärlemo är ensam om att få rösta i sådana här frågor.

Med en enda rösts övervikt valdes därför ordf. Pärlemos yngre bror, Raul Pärlemo, till att axla det Mosebaskiska statsrodret, desslikes promoveras till Ordförande.

De offentliga lyckönskningarna formligen haglade från de tre Mosebasker som tillfälligtvis rastade sina hundar utanför pizzerian, när den nytillträdde ordf. Raul Pärlemo trädde ut i offentligheten för att motta folkets jubel.

På frågan om vilka partier man nu ärnar bilda regering med, svarade ordf. Raul: - Vi har beslutat ingå koalition med oss själva. Det blir ju enklare så.

Omvärlden är än så länge stum av häpnad över det oväntade valet.

Konstgrus

Enär Folkrepubliken Mosebackes gränspatruller allt oftare kommit att rapportera intrång av s.k. mördarsniglar från grannlandet Sverige, har man från ansvarigt håll, dvs ordförande Fidel Pärlemo, beslutat att göra något åt saken.

Inte minst mot bakgrund av Mosebackemästerskapen (MM) i fotboll, som kommer att avhållas å Mosebacke Square Gardens gröna mattor. Man, dvs ordförande Fidel Pärlemo, är rädd att ovan nämnda sniglar har för avsikt att glufsa i sig själva spelplanens gröna gräs.

Alltså has det beslutats att övertäcka nämnda gräs med s.k. konstgrus, som dels har den fördelen att det håller sniglarna borta, dels går att ta bort med en dammsugare m/större när snigelfaran blåses över.

Nämnda konstgrus kommer att upphandlas från firman GRUSADE FÖRHOPPNINGAR AB, som vanligtvis bara levererar grus till längdhoppnings- och stavditogropar.

Ljudband analyserade

I grannlandet Sverige har man med ny teknik analyserat de ljudband som på 80-talet inspelades i farvattnen kring marina baser. Dåförtiden ansågs ljuden härröra från Sovjetiska ubåtar, men nu visar det sig att det var frågan om en och samma taxibåt som förde svenska journalister till platsen.

För att vara på den säkra sidan har Mosebacke Marina Säkerhetstjänst (MMS) låtit expertisen analysera de inspelningar som vid samma tid gjordes i plaskdammen å Mosebacke Torg. Också då förelåg misstankar om otillbörlig marin aktivitet från Sovjetisk sida.

Emellertid visar analysen att det definitivt inte förelegat någon ubåtsaktivitet därstädes. Rapporten visar istället att det var frågan om ett gatuarbete med tryckluftsborr på Hökens Gata som har gett utslag i MMS:s känsliga instrument.

- Jamen, vadårå? Det visste vi ju redan! säger Sven-Erik Dönitz, dåvarande lagbas för gatuarbetet.

Ett halvår senare!

Efter nästan att halvår av tekniska problem, ruttnade bloggaren och bytte såväl hårddisk som DvD-enhet. Det visade sig nämligen att båda två hade klappat ihop rent tekniskt.

Datoren är c:a 18 månader gammal, med en garanti på 12 månader. Nästan på dagen ett år efter inköpet gav maskineriet alltså upp. Det är inte utan att man tror att det var förprogrammerat.

Nåväl, nu är tekniken utbytt och bloggaren återkommer inom kort med info om vad som sig tilldragit haver i Folkrepubliken Mosebacke.

RSS 2.0