Folkrepubliken Mosebacke andas ut

Sedan det meddelats från Chile att de därvarande f.d. instängda gruvarbetarna, å flera hundra meter under marken, nu till siste man har räddats, utbröt stort jubel i Folkrepubliken Mosebacke.

Stora leenden har ådagalagts å Mosebacke Torg och man har även kunnat notera hurusom tvenne hundar, den ene större, den andre mindre, har ägnat sig åt oväntade kärvänligheter. Dock utan att vara ofina.

Ordf. Raul Pärlemo låter i en ukas meddela, att han hyllar såväl de f.d. instängda gruvarbetarnas mod som de krafter som såg till att snarast möjligt få upp desamma ur jorden.

Det hör till saken att ordf. Pärlemo i början av 70-talet arbetade i div. franska gruvor och då hade tillfälle att besöka en gruva i Alsace vars botten stannade på 1400 meter. Där nere var det särdeles varmt och herrar med rödfärgad hud, bockfötter, horn i pannan, långa svansar och med en hullingförsedd treudd i näven, var ymnigt förekommande.

Det är alltså med stor lättnad som ordf. Raul Pärlemo nu erfar att de chilenska gruvarbetarna är räddade.

Svårt att häckla grannlandet Sverige

Efter sistlidna val i Folkrepubliken Mosebacke, då ordf. Raul Pärlemo med två rösters övervikt åter- valdes som ordf. (det är bara ordf. Raul och hans bror Fidel som får rösta i frågan), har man i den Mosebaskiska duman nu kommit fram till att det efter den puerila turbulensen i grannlandet Sveriges riksdag blir svårt att i framtiden häckla detsamma grannlandet.

- Det behövs inte. Svenskarna är ju så bra på att häckla varann istället för att bedriva politik. Så vi kommer att ligga lågt ett tag framöver, säger nyåteromvalde ordf. Raul Pärlemo i en kommentar.

RSS 2.0